top of page

Bedriftmarkedet

Vi er leverandør til industri og bedriftsmarkedet i Moss. I tillegg til rene Flüggervarer, har vi også en del spesialprodukter. Vi kan gi råd, og har lang erfaring fra små og store prosjekter. Dette kommer deg som kunde til gode. Ved behov kan vi også dra ut, inspisere, gi råd om produkter og metode.

Forespørsel om bedriftsavtale

Vi tilbyr det du måtte trenge til din bedrift. Send oss navn og epost, så tar vi kontakt med deg.

Takk for innsending!

bottom of page